Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Viljans Superstäd anpassar rutiner och arbetssätt för behandling av personuppgifter för att efterleva GDPR på ett korrekt och lagligt sätt. GDPR handlar om integritet, säkerhet, transparens och förtroende. Vi värnar om våra besökare, kunders och samarbetspartners integritet och vill därför att du ska få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, vilka som får ta del av dem samt dina rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter.

Cookies

Här har vi sammanställt information om vad en cookie är, på vilket sätt och varför vi använder dem och hur du som besökare kan välja cookie-inställningar. Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies.

När du besöker vår hemsida placerar vi en cookie på alla webbläsare och enheter. Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller sparas som en fil på din enhet. Det finns olika typer av cookies med olika syfte. Cookies kan användas bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur hemsidan ska visas för besökaren, men också för att samla information om besökarens beteende. Information om cookies på denna hemsida kan komma att ändras och du hittar datum då den ändrades senast längst ner på denna sida.

Tredjeparts Cookies

Vi använder denna typ av cookies för att få bättre förståelse för hur besökaren upplever vår hemsida. Informationen som samlas in används för avancerad analys och målrelaterad annonsering. Viljans Superstäd säljer aldrig data till tredje part utan den används bara för att förbättra besökarens användarupplevelse genom ett mer relevant innehåll.

Google Analytics

Viljans Superstäd använder sig av tjänsten Google Analytics för att samla data och skapa relevant och anpassad marknadsföring. Dessa cookies registrerar ett unikt anonymt id och samlar in statistik om hur du som besökare använder vår hemsida. De följer också användarna mellan enheter och marknadsföringskanaler, och samlar in data om användarnas enheter. Google Analytics lagrar ingen information som direkt kan identifiera en besökare, men den kan användas för att identifiera en besökare indirekt tillsammans med annan information Viljans Superstäd har om dig.

För mer information om Google Analytics cookies, se deras dokumentation här Google privacy policy.

Sociala Medier

Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn är sociala medie-plattformar som använder cookies för att optimera upplevelsen för användaren. Med hjälp av cookies kan vi också mäta effekten av digital marknadsföring och identifiera användargrupper för riktade annonser. Viljans Superstäd säljer aldrig data till tredje part, den används bara för att analysera och förbättra vår annonsering i sociala medier.

Stänga av Cookies

Du kan förhindra att cookies ställs in genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens hjälp för hur du gör detta). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten hos denna och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivera cookies kommer vanligtvis att leda till att vissa funktioner och funktioner på denna webbplats inaktiveras. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Rättigheter

Viljans Superstäd behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Besökare och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Viljan Superstäd

Bilgatan 7c
442 40 Kungälv

Följ oss

FacebookLinkedIn